Danes se LAN kabel zelo pogosto uporablja v računalniški in omrežni tehnologiji. Kabel LAN pogosto imenujemo tudi omrežni kabel, kabel CAT-7, povezovalni kabel ali podatkovni kabel. Polaganje LAN kabla je bilo v preteklosti prej izjema kot pravilo, saj je bil kot nizkonapoetnostni kabel uporabljen običajni telefonski kabel z oznako J-Y (ST)Y. Ta metoda je sicer […]

Danes se LAN kabel zelo pogosto uporablja v računalniški in omrežni tehnologiji. Kabel LAN pogosto imenujemo tudi omrežni kabel, kabel CAT-7, povezovalni kabel ali podatkovni kabel. Polaganje LAN kabla je bilo v preteklosti prej izjema kot pravilo, saj je bil kot nizkonapoetnostni kabel uporabljen običajni telefonski kabel z oznako J-Y (ST)Y. Ta metoda je sicer tudi danes kar pogosto uporabljena. Računalniška in omrežna tehnologija imata različne zahteve, ki jih danes izpolnjujejo tako imenovani omrežni kabli (Cat 5, CAT 6, CAT 7).

Polaganje kabla LAN – razlika med kabli CAT 5, CAT 6 in CAT 7?

“CAT” pomeni kategorijo. V Sloveniji so zelo pogosti tudi izrazi, kot so “Cat/Cat kabel”, “omrežni kabel” ali “LAN kabel”. Kategorije 1 – 4 se ne uporabljajo več nikjer, najdemo jih še vedno v starih omrežnih inštalacijah.

Poleg kategorij EIA/TIA 568 (CAT 1 – CAT 4) obstajajo tudi kategorije ISO/IEC 11801. Tu so opredeljene kategorije 5 do 7. Poleg tega obstaja evropski standard EN 50172, v katerem so “kabli CAT” razdeljeni v razrede “A” do “F”.

Pomembno: Ti standardi ne veljajo samo za kable CAT, temveč tudi za pripadajoče konektorje.

Priprava priključka RJ45 v večini ali vseh prostorih hiše je smiselna predvsem zaradi zanemarljivih izgub hitrosti interneta. Večina ponudnikov televizijske sheme ima vmesnike, katere je potrebno fizično priključiti na modem, ni pa možna povezava preko WIFI omrežja, kar je tudi en izmed argumentov za predpripravo RJ45 vtičnic.
Previdnost ni odveč v kolikor je zgradba večja, saj lahko pri dolžinah kabla večjih od 90m pride do odstopanja in popačenja karakteristik izmerjenih signalov. Pazite, da kabli niso daljši od 90 metrov (tukaj je že upoštevana rezerva 5 metrov „Patch Kabla“ na začetni in končni vtičnici RJ45).

Previous Post

Covid situcija